Lektips.se

Lekar
  babylekar 0-1 år
  barnlekar 1-2 år
  barnlekar 2-3 år
  alldagliga lekar
  bordsplaceringslekar
  sällskapslekar
  idrottslekar
  reselekar

Spel
  datorspel
  kortspel
  familjespel

  Trolleri

Annat kul:
  roliga bilder
  lejonkungen
  djungelboken

Mattelekar

Geometrirep

Materiel:
1 långt rep (15- 20 meter)

Utförande:
Knyt ihop det långa repet till en ring. Låt eleverna ställa sig i en ring och hålla i repet. Forma tillsammans olika tvådimensionella geometriska figurer med hjälp av repet. Lägg sedan repet på marken så att alla ser figuren bättre.
Börja gärna med att forma olika månghörningar: 3-hörning (som också heter triangel), 4hörning, 5-hörning osv.
Hur många hörn får figuren om vi gör en stjärna (hörn kan ju gå inåtockså)?
Finns det 1-hörningar och 2-hörningar? (Svar: nej, 1hörningen är ju bara en punkt och 2-hörningen heter ju istället linje.)
Hur ser en 4-hörning som är en rektangel ut? Hur vet man att den är det? Hur ser en rektangel ut som även är en kvadrat? (den har tre namn: 4-hörning, rektangel, kvadrat). Hur ser en cirkel ut? Hur vet vi att det verkligen är en cirkel
(alla punkter har samma avstånd till mittpunkten)?
Prova andra geometriska figurer: parallelltrapets, parallellogram, romb, ellips

Byta bo

Material:
1 enmetersrep (av t.ex. flagglina), lekband eller ett hopprep per person

Utförande:
Eleverna står i en ring och har varsitt enmetersrep/lekband/hopprep. Viska namnet på de olika geometriska figurer ni vill träna på till var och en t.ex. cirkel, triangel, rektangel (som inte är kvadrat) och kvadrat. Eleverna lägger nu sin geometriska figur på marken framför fötterna med sitt enmetersrep. Figuren är ett bo som man står utanför (bakom). Du börjar att vara i mitten och ropar namnet på en geometrisk figur som några av eleverna har. Alla som har den byter då plats, och du försöker att ta ett bo. Den som nu blir utan bo, får stå i mitten och göra nästa utrop o.s.v. Man kan också ropa t.ex. "cirklar och trianglar" eller "alla figurer" byter plats.

Geometrikroppar

Deltagarna ska forma olika geometriska figurer med hjälp av kroppen. Dela in eleverna i par. Du bestämmer vilken geometrisk figur (2D eller 3D) paren ska bygga med hjälp av sina kroppar t.ex. en triangel eller en kub. Gå sedan runt som på vernissage och studera figurerna. En annan variant är att ett par deltagare blir beställare av figurer och sedan går på vernissage för att se om det blev de figurer de beställt. Låt ett annat par beställa nästa figur o.s.v.

När ni provat ett antal olika figurer får paren själva välja vilken de ska forma. Vernissagebesökarna får gissa vilken figur det är och säga rätt namn på den.

Prova gärna övningen som en kullek efter ett tag:
Alla paren håller varandra i hand. Ett par är kullare och markeras med band. Paren kan rädda sig när de blir jagade genom att snabbt forma en geometrisk figur, men man får bara stå så tills kullaren sprungit förbi. Om man blir kullad byter man med kullaren eller så blir det fler och fler kullarpar.

Antal fötter i marken

Dela in deltagarna i mindre grupper (3-5 st). Uppdraget är att ha lika många fötter i marken som talet i svaret. Du säger en räkneuppgift t.ex 7-4. Det gäller då för grupperna att tillsammans bara ha det antal fötter i marken som talet i svaret på din matteuppgift. I det här fallet blir det alltså 3 fötter. Med lite klurighet och mycket samarbete går det att lösa även i en stor grupp.

Variera matteuppgifter och gör svårare om det behövs:
De fyra räknesätten
En längre uppgift med flera räknesätt inblandade
Bråkräkning, decimalberäkning
Procenträkning
En ekvation, där X är antal fötter


Antal handskakningarStäll frågan; Hur många handskakningar blir det om vi alla deltagare skakar hand med varandra en gång? Låt deltagarna fundera på och säga vad de tror innan ni provar. Låt dem också berätta varför de tror som de tror. Värdera inte deltagarnas förslag. Prova sedan med en liten grupp och sedan större och större: 2 deltagare, 3 deltagare, 4 deltagare, 5 deltagare. Ser vi något mönster? Låt eleverna ändra sitt antagande om de vill efter den här erfaranheten. Prova sedan med hela gruppen. Stämde det med vad vi trodde först? Varför/varför inte? Diskutera!

Hanois tornMateriel:
Pinnar och olika stora löv
Uppgift:
Spela spelet i smågrupper, där medlemmarna hjälps åt eller spela en och en. Gör en spelplan av pinnar: 3 rutor som ligger intill varandra på rad. Spelpjäserna består av 3 blad av olika storlek. I den första rutan lägger man de tre bladen i storleksordning, det största underst. Uppdraget är nu att på så få "drag" som möjligt flytta hela högen till ruta nummer tre. Man får bara flytta ett blad åt gången, till vilken ruta man vill och bara lägga ett mindre blad på ett större. Hur många drag klarar du det på?

Med äldre deltagare kan man öka svårighetsgrad genom att spela med fyra och sedan fem blad. Vilket blir minsta antalet "drag" med 3, 4 repektive 5 blad? Kan ni se något mönster?

Nästa uppgift blir att formulera en matematisk formel för mönstret. Prova då också med ett respektive två blad för att lättare se mönstret. Diskutera tillsammans.

SupermatteUtse 1-3 kullare som ska kulla de övriga deltagarna på vanligt sätt. Den som blir kullad ställer sig med ena armen rakt upp och med knuten näve som superman.
Någon av de övriga kan befria den kullade genom att ställa sig mittemot. Båda säger ”Ett, två, tre och sträcker fram valfritt antal fingrar på en hand eller två händer (det ledaren bestämt innan).
De talen använder man sedan i t.ex. en addition, subtraktion, division eller multiplikation beroende på vad som bestämts (t.ex. 3 fingrar plus 2 fingrar) och försöker att snabbt säga svaret. När båda är överens om att svaret är rätt, blir den kullade fri.
Kullaren får inte kulla eller lurpassa medan man befriar.
Byt kullare efter ett tag. Den här leken kan varieras i svårighetsgrad genom att - använda en hand var, - stålmannen får använda båda händerna och befriaren en hand - båda får använda båda händerna - använda olika räknesätt: addition, subtraktion, multiplikation eller den kullade bestämmer - dela tal/enkel ekvation: Superman säger ett tal t.ex. 5 och håller fram ena handen med en del av det talet t.ex. 3 fingrar. Bakom ryggen har superman den andra handen med den andra delen av talet, i det här fallet 2 fingrar. Det gäller för befriaren att säga hur många fingrar som finns på den gömda handen för att det ska bli 5. Antalet bakom ryggen kan också kallas för talet X i en ekvation med addition: 5=3+X Då gäller det för befriaren att avslöja X.
tillbaka