Lektips.se

Lekar
  babylekar 0-1 år
  barnlekar 1-2 år
  barnlekar 2-3 år
  alldagliga lekar
  bordsplaceringslekar
  sällskapslekar
  idrottslekar
  reselekar

Spel
  datorspel
  kortspel
  familjespel

  Trolleri

Annat kul:
  roliga bilder
  lejonkungen
  djungelboken


Fler TV-tablåer på TVSajten.se

Djurlag

Viska djurnamn i deltagarnas öron. På given signal härmar alla deltagare "sina" djur och försöker hitta sina lagkamrater genom att lyssna och låta.

Skatterna

Förbered en påse som du fyller med t ex: fyra stenar, fyra kulor, fyra legobitar osv.. Anpassa sakerna efter grupp och ändamål. Låt ett barn i taget stoppa ned handen i påsen och gömma föremålet i handen. På given signal öppnar alla handen och visar sin skatt. Alla som fått likadan skatt bildar ett lag.

Sifferindelning

Låt deltagarna ställa sig i bokstavsordning, storleksordning,eller efter vilket gatunummer de bor på. Ge dem sedan siffror utifrån antal lag som ska vara med.

Bokstavsindelning

Dela in lagen efter alla som börjar på vissa bokstäver. De som har A-M som första bokstav i sitt namn ställer sig i ett lag och alla som börjar på bokstäverna N-Ö ställer sig i det andra laget.

Färgindelning

Dela in lagen efter färger som tex: Alla med gult eller blått på kläderna ställer sig i ett lag - medan alla som har något med rosa på ställer sig i det andra laget. Det ställer lite krav på indelaren att man har en översikt på vad alla deltagare har på sig... :-)

Blindbocken

En lagledare för varje lag utses och får vara blindbock. Dessa får ögonbindel och ställer sig en bit bort från gruppen. Övriga deltagare ”blandar om sig” och ställer sig på led. Blindbockarna får nu i tur och ordning säga ett nummer mellan valda siffror, t.ex. 1-25 (det får gärna vara fler siffror att välja mellan än antal barn). Räkna in ledet framifrån och är numret högt börjar man om räknevarvet på nytt till den givna siffran. Det barn som står på platsen för det utvalda numret går och ställer sig hos den blindbock som bestämde siffran. Alternativt kan man låta blindbockarna i tur och ordning känna sig fram för att hitta en deltagare.

Kortlekstricket

Ett tips för lekar med max fyra lag är att använda sig av en kortlek. Låt varje ess representera ett lag (ta bort de färger ur leken som inte behövs om det är färre lag). Deltagarna får sedan dra ett kort ur leken och tillhöra samma lag som det dragna kortets färg.

Alfabetsuppdelning

Låt deltagarna ställa sig i sina namns alfabetiska ordning. Dela sedan ledet i hälften eller räkna in antal lag.
tillbaka