Vilka yrken har dessa personer?
Kasta om bokstäverna och se efter.
1. Sam Pilon

2. Rick Neas

3. Knut Rödok

4. Tora Goff

5. Erik Kelter

6. Sivert Rö

7. Rakel Danät

8. Tor Pike

9. Käte Drass

10. Dan Bramn