En svensk stad eller större ort


Med hjälp av nedanstående ledtrådar ska ni få fram namn på städer i Sverige.
1. Kort byxa............................................

2. Penningbrygga....................................

3. Regentflöde........................................

4. Låt-ort.................................................

5. Gör bofast...........................................

6. Våt omfamning...................................

7. Instekshona.........................................

8. Huvudvåld...........................................

9. Stor böld..............................................

10. Samla in.............................................

11. Här förvaras det................................

12. En samling träd..................................

13. Apertif + Italiensk 1:a.........................

14. Ett positivt svar....................................