Gissa namn - facit.


Då han förekommer i gåtan blir svaret ett pojknamn och när hon
förekommer är det ett flicknamn.
1. Säger inte nej när man trampar på honom...................................Stig

2. Honom får man ut det mesta av...................................................Max

3. Gör det under oväder....................................................................Oskar

4. Hon är även en färg.......................................................................Rosa

5. Den korta mamman kallas så.......................................................Lille-mor

6. Han är Gud nummer två................................................................Andreas

7. Tar han på Gotland till mineralsamling.........................................Ö-sten

8. Säger hon om uppskattad apelsindryck........................................Josefin

9. Han är gnagare med stamtavla......................................................Ras-mus

10. Skall barn på kvällen....................................................................Nanna

11. Kan han slå på ett snöre...............................................................Knut

12. Så mycket pengar har hon kvar när hon är pank........................Inga

13. Har han längst ner på sina slitna byxor.......................................Frans

14. Vet hon att får är före klippning...................................................Ulrika

14. Kan hon säkert inte dessa uppgifter.............................................Klara

14. Gjorde hon när hennes gamla gick sönder....................................Fanny

14. Tog han dessa frågor på.................................................................Alvar