Gissa namn


Då han förekommer i gåtan blir svaret ett pojknamn och när hon
förekommer är det ett flicknamn.
1. Säger inte nej när man trampar på honom...................................

2. Honom får man ut det mesta av...................................................

3. Gör det under oväder....................................................................

4. Hon är även en färg.......................................................................

5. Den korta mamman kallas så........................................................

6. Han är Gud nummer två.................................................................

7. Tar han på Gotland till mineralsamling..........................................

8. Säger hon om uppskattad apelsindryck..........................................

9. Han är gnagare med stamtavla........................................................

10. Skall barn på kvällen......................................................................

11. Kan han slå på ett snöre.................................................................

12. Så mycket pengar har hon kvar när hon är pank..........................

13. Har han längst ner på sina slitna byxor.........................................

14. Vet hon att får är före klippning.....................................................

14. Kan hon säkert inte dessa uppgifter...............................................

14. Gjorde hon när hennes gamla gick sönder......................................

14. Tog han dessa frågor på...................................................................